Krachtenveldanalyse

| 13-12-2010 | 0 Comments

Een krachtenveldanalyse is een grafische weergave van alle relaties in en rondom je project. Het brengt de risico’s op van de menskant van je project in beeld. Iedere projectleider weet met welke mensen zij in en rond het project te maken heeft. Een krachtenveldanalyse zorgt ervoor dat je verder kijkt dan ‘de usual suspects’ en zicht krijgt op eventuele tegenwerkende krachten die op wat meer afstand van je project opereren. Of andersom natuurlijk. In feite doe je als projectleider niets anders dan ‘het krachtenveld managen’.

Filed Under: Methoden en Technieken

Leave a Reply