Huh?! Projectleider Wees Duidelijk

| 22-03-2012 | 2 Comments

Projectmanagementtermen
Projectmanagement is een vak met een eigen taal. PID, stakeholder, workbreakdownstructure, changelog. Het is maar een greep uit de vele begrippen die je tijdens het managen van projecten tegen kunt komen. Voor een deel is het Engels, maar ook in het Nederlands kunnen we er wat van. Doelstelling, effect, resultaat…randvoorwaarde, kwaliteitseis….

Helaas is die taal allesbehalve eenduidig. Het lijkt wel of iedere organisatie of projectmanagementmethodiek zijn eigen dialect heeft. Want waar de één spreekt over projectplan, stáát de ander erop dat het projectcontract moet heten. Of plan van aanpak. Of PID…

Voor een projectleider is het een hele kunst om deze verschillen te verstaan. Want de woorden zijn hetzelfde, en toch betekenen ze in verschillende situaties iets anders. Maar projecten leiden is zijn dagelijkse werk, dus hij moet een aardig eind kunnen komen. Al zal hij zich zeker af en toe vergissen. Want zelfs over een relatief eenvoudig woord als ‘effect’ blijk je grote misverstanden te kunnen hebben.

Voor projectteamleden is het bijna niet te doen. Die willen gewoon hun -inhoudelijke- bijdrage leveren. En niet gehinderd worden door jargon waar ze niet op zitten te wachten. Het is dus aan de projectleider om het jargon te vertalen naar gewoon Nederlands.

Zonder jargon is het voor iedereen makkelijker. Twee voorbeelden:
– Vraag eens naar het ‘waarom’ van het project. Die vraag kan iedereen begrijpen (en hopelijk beantwoorden). Dat je in projectmanagementtaal uit bent op de doelstelling doet er dan opeens niet meer zoveel toe.
– Of vraag eens wat er allemaal niet wordt gerealiseerd binnen het project. Wat kunnen mensen in de omgeving van het project ten onrechte van het project verwachten? Het antwoord is zo te geven, en dat het antwoord volgens de theorie onder het kopje ‘scope’ of ‘afbakening’ thuishoort, dát is niet zo bijster interessant.

Het idee van een gezamenlijke taal is dat je elkaar makkelijk begrijpt. Volgens mij is dat in het vakgebied projectmanagement mislukt. Dus heeft het weinig zin om je vast te bijten in een dscussie over het verschil tussen doel en resultaat. Beter is het zelf heel goed te weten wat je wilt weten, en je projectteamleden daar in gewoon Nederlands op te bevragen. Succes verzekerd!

Gebruik jij projectmanagementjargon? En, leidt dat wel eens tot misverstanden? Heb je een voorbeeld? Of zijn misverstanden volgens jou toch niet te voorkomen? Schrijf hieronder je reactie

Filed Under: Nieuws

2 Comments

  1. annemarie says:

    Tineke, helemaal mee eens. Daar komt bij: wel of niet jargon, als je elkaar graag wilt begrijpen, kom je al een heel eind. De zogenaamde “positieve mindset”, je wilt met elkaar/samen iets bereiken, of niet soms?
    groetjes,

  2. Suze Wessels says:

    Ja, nuttige vraag om te stellen: wat gaan we niet realiseren, wat is niet te verwachten. Dank voor suggestie.
    Suze

Leave a Reply